GEEK VAPE CLAPTON WIRE(KANTHALA1 26GA*2/32GA 15FT

SKU: 6141
£5.99
Geekvape Clapton Wire(KanthalA1 26ga*2/32ga 15ft) Parameter Length: 15ft Material: Kanthal A1 AWG: 26ga*2 32ga Resistance: 2.74ÌÎÌà̴å©